Ohjeita pastorille

Ohjeita pastorille

Hyvä tietää tästä palvelusta
Tämä verkkopalvelu on tarkoitettu tukemaan Sinua papin työssäsi. Pastorin tarvitsemat tunnukset palveluun saat tilaamalla ne osoitteesta aikuisrippikoulu(at)evl.fi

Tässä verkkopalvelussa on kaksi osaa: julkinen sivusto, jolla nyt olet, ja sisäänkirjautumista vaativa sivusto, jossa varsinainen rippikoulu käydään. Sisäänkirjautumisen kautta avautuu rippikoulun oppimisympäristö sekä mahdollisuus sähköiseen yhteydenpitoon papin ja aikuisen oppijan välillä. Pappina voit myös ehdottaa ja tehdä uusia tehtäviä tehtäväpankkiin.

Tämä palvelu on tarkoitettu tukemaan sekä yksilö- että ryhmämuotoista aikuisrippikoulua. Rippikoulusta vastaa aina pappi tai lehtori. Muita työntekijöitä on kuitenkin hyvä olla mukana rippikoulun toteutuksessa. Tässä palvelussa sisään kirjautuvan työntekijän tulee olla pappi.

Rippikoulun perusteet
Rippikoulu on osa kirkon jatkuvaa ja koko eliniän kestävää kasteopetusta. Kaikenikäisten rippikoulu perustuu kirkkomme Katekismukseen ja Rippikoulusuunnitelmaan 2001 Elämä – Usko – Rukous. Suunnitelmassa on ilmaistu teologiset, pedagogiset ja käytännölliset lähtökohdat. Katekismus ja rippikoulusuunnitelma löytyvät tämän palvelun linkityksistä.

Tapaamisten lukumäärä
Aikuisrippikouluun sisältyy vähintään kaksi papin ja rippikoululaisen tapaamista kasvokkain. Toinen tapaamisista voi olla konfirmaatio. Rippikouluun kuuluu myös osallistumista seurakunnan elämään ja toimintaan.

Kesto
Aikuisrippikoulun kesto on vähintään 20 tuntia. Keston suhteen on syytä noudattaa tapauskohtaista harkintaa: aikuisten tarpeet ovat erilaisia. Joskus oppiminen vaatii pidemmän ajanjakson. Aikuisen kanssa tulee laatia henkilökohtainen suunnitelma siitä, kuinka rippikoulun kokonaisuus toteutuu. Keskusteluun oppijan elämäntilanteesta, toiveista ja tarpeista on tärkeää varata riittävästi aikaa.

Aikuisrippikoulu ja katekumenaatti
Jos rippikouluun tuleva aikuinen osallistuu seurakunnan katekumenaattiryhmän toimintaan, on mahdollista liittää tätä toimintaa osaksi aikuisrippikoulua. Tästä on kuitenkin erikseen sovittava asianosaisten kesken ja myös tällöin rippikoulua varten tulee laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Konfirmaatio
Konfirmaatiossa ei vahvisteta kastetta, vaan kastettua ihmistä ja hänen uskoaan.

Konfirmaation toteutuksessa on useita mahdollisuuksia. Konfirmaatio voi olla sunnuntaiaamuna ennen messua, jonka jälkeen konfirmoitu usein osallistuu messuun ja käy ehtoollisella. Konfirmaatio voidaan toteuttaa messun yhteydessä, jolloin seurakuntayhteys ja esirukous korostuvat. Konfirmoitavia voi rohkaista tähän vaihtoehtoon.

Konfirmaatio on konfirmoitavan juhla, mutta erityisesti pääjumalanpalveluksen kohdalla koko seurakunnan juhla. Samalla se on myös perheenjäsenten, sukulaisten ja ystävien juhla.

Comments are closed.